azimut
azimut

Job: Director of Product Management

Location

Israel, Rehovot

Description

עבודה בשיתוף פעולה הדוק עם צוות המו"פ, מכירות, שיווק וכספים כמו גם עם הלקוחות ועם הנהלת החברה. עם המומחיות הטכנית שלך ושותפות עם המחלקות השונות, תוכלו ליצור פתרונות שיניעו הזדמנויות צמיחה משמעותי עבור החברה. התפקיד שלך יתבסס על ביצוע מחקר שוק עמוק, הערכת התחרות בשוק וזיהוי צרכי הלקוחות, על מנת להפיק מהן הזדמנויות ושינויים בפעילות החברה.

דרישות התפקיד:
10 + שנות ניסיון בניהול מוצרים בחברות בינלאומיות וציבוריות.
יכולת לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם מספר לקוחות, לזהות את צרכיהם האמיתיים ולעדכן אותם לקראת דיון פנימי עם מו"פ.
• ניסיון בהערכת התחרות בשוק ומתן ניתוח ברור להנהלה
• ניסיון בזיהוי הזדמנויות צמיחה והובלתם עם בעלי העניין השונים בארגון על מנת לגרום להם לקרות.
יכולת הובלת אסטרטגיית השוק העולמי
הובלת צוות מכירות והדרכה ע"פ מפת דרכים
• קביעת תמחור מוצרים
• אחריות לבניית הבנה ולטיפוח של חברי המחלקות בחזון המוצר, במקרה העסקי, וכן בהרכבת חומר התכנון של המוצר הדרוש להובלת יוזמות מוצרים חדשים.
הדרכת צוות ה R & D על סדרי עדיפויות מפת הדרכים.
אחריות למסמכי PRD ברורים למו"פ ביחס לדרישות והלקוח והמשתמשים
• ניסיון וידע של בתעשייה טכנולוגיית תוכנה כולל מגמות חדשות בשוק

כישורים:
• BA / BSc במדעי המחשב
• MBA - יתרון
• אנגלית שוטפת

Upload resume file