Persia - Угода користувача

Угода користувача

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. 1.1.Ця угода регулює відносини між адміністрацією (далі – «Адміністрація») та користувачами (далі – «Користувач») системи автоматизації рекрутингу «Персія», що знаходиться за адресою www.PersiaHR.com (далі – «Сервіс»).
 2. 1.2.Ця угода є публічною офертою.
 3. 1.3.Реєстрація в Сервісі означає згоду з умовами цієї угоди.
 4. 1.4.При використанні платних функцій Сервісу укладається письмовий договір між Адміністрацією та Користувачем.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

 1. 2.1.Користувач доручає, а Адміністрація бере на себе зобов'язання надавати Користувачеві інформаційні послуги з доступу до онлайн-сервісу «Персія» (далі – «Сервіс»).
 2. 2.2.Користувач зобов'язується використовувати Сервіс у відповідності з умовами цієї угоди.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

 1. 3.1.Користувач самостійно реєструється у Сервісі.
 2. 3.2.Користувач отримує доступ до сервісу протягом такого строку та з таким набором можливостей, які передбачені тарифним планом, що обрав Користувач.
 3. 3.3.Після реєстрації Користувачеві надається безкоштовний тестовий період. Після закінчення тестового періоду користувач автоматично переводиться на тарифний план «Безкоштовний». Платні функції сервісу підключаються Адміністрацією лише після замовлення їх Користувачем та попередньої оплати.
 4. 3.4.Користувач самостійно використовує Сервіс. Авторизація у Сервісі (доступ до Сервісу) здійснюється за адресою електронної пошти Користувача та паролем. Користувач може самостійно обрати собі пароль та змінити його будь-якого часу.

4. ПРАВА ТА ОБО'ВЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

 1. 4.1.Адміністрація зобов'язана:
  1. 4.1.1.Надавати доступ Користувачеві до функцій Системи протягом усього періоду, що був оплачений Користувачем відповідно до обраного тарифного плану.
  2. 4.1.2.Забезпечувати збереження даних, які Користувач розмістив у Системі. Надавати Користувачеві можливість завантажувати розміщені в системі файли на комп'ютер Користувача для резервного копіювання.
  3. 4.1.3.Забезпечувати збереження, доступність для Користувача та конфіденційність даних Користувача від доступу третіх осіб. Не надавати будь-які дані, що були розміщені Користувачем у Системі, третім особам. Адміністрація ніяким чином не використовує, не контролює, не перевіряє та не змінює дані, що розміщує Користувач у Сервісі.
  4. 4.1.4.Для забезпечення конфіденційності та збереження даних використовувати методи та засоби, що прийняті в галузі.
  5. 4.1.5.Консультувати Користувача з питань роботи з Сервісом у робочі дні відповідно до графіку роботи Адміністрації. Консультування Користувачів відбувається за телефоном (044) 384-20-05 та (057) 758-66-36 або за електронною поштою (support@PersiaHR.com).
 2. 4.2.Адміністрація має право:
  1. 4.2.1.Обмежувати доступ Користувача до функцій Сервісу:
   1. 4.2.1.1.після закінчення оплаченого Користувачем періоду;
   2. 4.2.1.2.при таких діях Користувача, які, на думку Адміністрації, не відповідають призначенню системи, загрожують її функціюванню чи порушують чинне законодавство.
  2. 4.2.2.Надсилати Користувачеві електронною поштою інформаційні листи про роботу Сервісу.
  3. 4.2.3.Використовувати інформацію, яку Користувач розміщує у Сервісі, для покращення роботи Системи та в якості статистики, але лише в узагальненому та знеособленому вигляді.
  4. 4.2.4.Вносити зміни до роботи Сервісу без попереднього повідомлення Користувача.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

 1. 5.1.Користувач зобов'язаний:
  1. 5.1.1.Використовувати систему лише у відповідності до її призначення: для автоматизації процедур підбору персоналу.
  2. 5.1.2.Забезпечувати конфіденційність персональних даних третіх осіб, що розміщені Користувачем у Сервісі.
  3. 5.1.3.Безпечно зберігати паролі для доступу до Сервісу.
  4. 5.1.4.Надавати доступ до Сервісу передбаченими у ньому способами та лише особам, що мають право на доступ до таких даних.
  5. 5.1.5.Дотримуватися норм Закону України «Про захист персональних даних».
 2. 5.2.Користувач має право:
  1. 5.2.1.Використовувати Сервіс відповідно до обраного тарифного плану.
  2. 5.2.2.Використовувати Сервіс безкоштовно відповідно до умов тарифного плану «Безкоштовний» протягом необмеженого часу.
  3. 5.2.3.Надавати доступ до Сервісу співробітникам Користувача, які мають право на роботу з такою інформацією (якщо така можливість передбачена тарифним планом, що обраний Користувачем). Користувач сам надає чи припиняє доступ таким користувачам через спеціальний інтерфейс у Сервісі. Вся активність (розміщення та зміна інформації. доступ до інформації) таких користувачів у Сервісі вважається активністю Користувача.
  4. 5.2.4.Отримувати консультації від Адміністрації з питань роботи з Сервісом в робочі дні відповідно до графіку роботи Адміністрації.
  5. 5.2.5.Зберігати розміщені в Сервісі файли на свій комп'ютер. Файли надаються Користувачу у вигляді архіву після заповнення відповідної форми.
  6. 5.2.6.Отримувати електронною поштою інформацію про роботу Сервісу, а також відмовитися від підписки на таке розсилання.
  7. 5.2.7.Користувач має право на доступ до розміщеної ним в Сервісі інформації протягом не менше ніж трьох місяців після дати закінчення оплаченого ним періоду. В тому числі, протягом цього періоду Користувач може зробити резервну копію розміщених ним файлів за допомогою передбачених для цього у Сервісі можливостей.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. 6.1.Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов цієї Угоди в порядку, передбаченому цією Угодою та чинним законодавством України.
 2. 6.2.Користувач несе відповідальність за всю інформацію, яка розміщується Користувачем у Сервісі (її достовірність, відповідність законам, можливе порушення прав третіх осіб тощо).
 3. 6.3.Користувач несе повну відповідальність за збереження своїх паролів доступу до Сервісу та за шкоду або збитки, які можуть виникнути з причини несанкційованого використання його логіну, пароля та/або каналу доступу. Користувач несе повну відповідальність за активність користувачів, яким він надав доступ, в Сервісі. Адміністрація не несе відповідальності та не відшкодовує збитки, що виникли з причини несанкційованого доступу третіх особ до інформації про обліковий запис Користувача.
 4. 6.4.Адміністрація не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, що розміщується на сайті користувачами Користувача.
 5. 6.5.Адміністрація не несе відповідальності за можливе використання третіми особами інформації, що була опублікована Користувачем у Сервісі, та наслідки такого використання у випадках, коли доступ до такої інформації вдалося отримати через недбалість Користувача (ненадійні паролі, незабезпечення секретності пароля , безпосереднє надання доступу до інформації третім особам).
 6. 6.6.Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку шкоду чи збиток, який може виникнути при використанні Сервісу або у зв'язку з неможливістю використання Сервісу чи окремих його функцій.
 7. 6.7.Сервіс надається на умовах «як є». Якщо в роботі Сервісу в в ньому відбуваються збої, помилки, невідповідності, Адміністрація самостійно докладає зусилля для їх усунення. При цьому, Користувач погоджується з тим, що обов'язок усунення таких збоїв, помилок, невідповідностей, а також строки їх усунення, визначаються Виконавцем самостійно.
 8. 6.8.У будь-яких випадках, фінансова відповідальність Сторін за даною угодою обмежена сумою місячної оплати Сервісу відповідно до тарифного плану, обраного Користувачем.
 9. 6.9.Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії непереборної сили («форс-мажор»), тобто надзвичайних та невідворотних за даних умов обставин, в тому числі масових заворушень, заборонних дій влади, стихійного лиха, пожеж, катастроф та інших обставин непереборної сили.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. 7.1.Відносини Сторін за цією Угодою регулюються нормами чинного законодавства України. Відносини між Виконавцем, Користувачем та третіми особами, пов'язані з доступом до персональних даних, регулюються умовами цієї Угоди, а також Законом України «Про захист персональних даних».
 2. 7.2.Ця Угода набуває сили з моменту реєстрації Користувача в Сервісі та діє протягом усього періоду наявності в Сервісі облікового запису Користувача.
 3. 7.3.Угода може бути розірвана за взаємною згодою, або відповідно до чинного законодавства України.